EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Vakfımız, bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olan başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır.

HAKKIMIZDA

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı (ATEG) kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde önemli rolü olan eğitimi desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere faaliyetler yürütmektedir.  Bahse konu tüm faaliyet ve etkinlikler Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu organlarının çalışmaları ve kararları doğrultusunda yürütülmektedir. 

Bu minvalde Vakfımız; başta teknik eğitim olmak üzere, eğitim, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında çalışmalar yürüterek eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve nitelikli insan yetiştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, eğitim alanında ulusal ve uluslararası araştırmalarda bulunmak gibi çalışmalar Vakfımızın gayeleri arasında yer almaktadır. 

Belirlenen amaç doğrultusunda ATEG Vakfı; her seviyede (okul öncesi, ilköğretim, meslek okulları, kolej, meslek yüksek okulları, yüksek okul, teknik yüksek okul, üniversite, teknik üniversite, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri, spor, sosyal kültür ve test eğitim merkezleri, öğrenci yurtları vb) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açan ve işletmeyi amaçlayan projeler geliştirmektedir.

Vakfımız; meslek edindirme, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, güzel sanatlar, kurs ve seminerleri düzenlemeye yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Bu çalışmalarda üstün zekalı öğrencilerin eğitimi için özel eğitim ve öğretim okulları açmak, kurslar düzenlemek ATEG Vakfı öncü faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Bütün bu çalışmalara ek olarak; Vakfımız 2009’dan bugüne kadar büyük bir özenle ve önemle maddi imkânı bulunmayan başarılı öğrencilere burs yardımında bulunmayı öncelikli amaçları arasına almış bir kuruluştur. Bu amaç doğrultusunda Vakfımız; bugüne kadar 800 öğrenci için burs yardımında bulunmuş olmaktan büyük bir sevinç duymaktadır.

DUYURULAR

22.07.2024

ÖNEMLİ DUYURU

Son günlerde Vakfımızla ilgisi olmayan bazı kişilerce burs hakkı kazanıldığı bilgisi ile aramalar yapıldığı, mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Vakfımızca bursiyelerimize yalnızca info@ategvakfi.org.tr kanal(lar)ı ile ulaşılmakta olup bunun haricindeki kanallardan ulaşarak burs verileceği bahanesi ile para, banka hesap, kod vb. bilgiler talep edenlere itibar etmeyiniz. Önemle ve saygılarımızla duyurulur.

Devamı

BURSLAR HAKKINDA

ATEG Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Kuruluş yılı 2009’dan bugüne kadar 600 öğrenciye burs veren ATEG Vakfı Burs Programı'na, her yıl yeni öğrenciler eklenerek en az 150 kişiye burs imkanı sağlanmaktadır.

ATEG Vakfı Bursları üniversiteye yeni giren öğrencilere aşağıda belirtilen koşullarda verilmektedir. İkinci öğretim öğrencilerine ve lisansüstü öğrencilerine burs verilmemektedir.

Başvuru Formu İndir Online Başvuru

İLETİŞİM