BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME İÇİN KOŞULLAR

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
  • 24 yaşından büyük olmamak.
  • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
  • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
  • Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
  • Bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.
  • Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.