GEREKLİ BELGELER

  1. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS, ve YKS Sonuç Belgelerinin örneği;                                                                                                             Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)
  2. Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),  
  3. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi  
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  
  5. 2 adet vesikalık fotoğraf,  
  6. Yüksek Öğretim kurumundan alınmış öğrenci belgesi,  
  7. https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek "Adli Sicil Kaydı" dökümü,  
  8. Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.)

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.