HAKKIMIZDA

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı (ATEG) kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde önemli rolü olan eğitimi desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere faaliyetler yürütmektedir.  Bahse konu tüm faaliyet ve etkinlikler Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu organlarının çalışmaları ve kararları doğrultusunda yürütülmektedir. 

Bu minvalde Vakfımız; başta teknik eğitim olmak üzere, eğitim, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında çalışmalar yürüterek eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve nitelikli insan yetiştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, eğitim alanında ulusal ve uluslararası araştırmalarda bulunmak gibi çalışmalar Vakfımızın gayeleri arasında yer almaktadır. 

Belirlenen amaç doğrultusunda ATEG Vakfı; her seviyede (okul öncesi, ilköğretim, meslek okulları, kolej, meslek yüksek okulları, yüksek okul, teknik yüksek okul, üniversite, teknik üniversite, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri, spor, sosyal kültür ve test eğitim merkezleri, öğrenci yurtları vb) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açan ve işletmeyi amaçlayan projeler geliştirmektedir.

Vakfımız; meslek edindirme, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, güzel sanatlar, kurs ve seminerleri düzenlemeye yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Bu çalışmalarda üstün zekalı öğrencilerin eğitimi için özel eğitim ve öğretim okulları açmak, kurslar düzenlemek ATEG Vakfı öncü faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Bütün bu çalışmalara ek olarak; Vakfımız 2009’dan bugüne kadar büyük bir özenle ve önemle maddi imkânı bulunmayan başarılı öğrencilere burs yardımında bulunmayı öncelikli amaçları arasına almış bir kuruluştur. Bu amaç doğrultusunda Vakfımız; bugüne kadar 800 öğrenci için burs yardımında bulunmuş olmaktan büyük bir sevinç duymaktadır.