ATEG VAKFI 2021-2022 BURS BAŞVURULARI

ATEG Vakfı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında başarılı öğrencilere burs verecektir. Vakfımızın, burs programından faydalanmak için 24 Eylül 2021 tarihine kadar gerekli evraklar ile burs başvurusunda bulunabilirsiniz. Gerekli evrakları internet üzerinden burs programımıza yükleyerek de tarafımıza iletebilirsiniz.

   BURSBAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR 

  1. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS, ve YKS Sonuç Belgelerinin örneği;

Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren, öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

  1.   Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),
  2.   Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  3.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
  4.  Yüksek Öğretim kurumundan alınmış öğrenci belgesi, 
  5. https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek "Adli Sicil Kaydı" dökümü,
  6.   Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.)
  7.  IBAN no

 Burslara ilişkin sonuçlar, Ekim ayı içerisinde açıklanacaktır.Geri Dön