ATEG VAKFI 2019-2020 BURS BAŞVURULARI

ATEG Vakfı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da ihtiyaç sahibi olan öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarını devam ettirebilmeleri için karşılıksız burs verecektir. Burs bağlanırken, not ortalaması ve fakirlik durumu esas alınmaktadır. 25 Eylül 2019 tarihine kadar gerekli evraklar ile burs başvurusunda bulunabilirsiniz. Gerekli evrakları internet üzerinden burs programımıza yükleyerek tarafımıza iletebilirsiniz.

     


      BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR 

  1. Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS, ve YKS Sonuç Belgelerinin örneği;

Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

  1.  Nüfus  Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),
  2.  Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  3.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  4.  2 adet vesikalık fotoğraf,
  5.  Yüksek Öğretim kurumundan alınmış öğrenci belgesi,
  6. https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek "Adli Sicil Kaydı" dökümü,
  7.  Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.)
  8.  IBAN no


Burslara ilişkin sonuçlar, Ekim ayı içerisinde açıklanacaktır.Geri Dön